Regulaminy

Pole gry

Pole gry musi być prostokątne. Długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej. Na zawodach krajowych: Długość: minimum 25 m maksimum 42 m Szerokość: minimum 15 m maksimum 25 m Na zawodach międzynarodowych: Długość: minimum 38 m maksimum 42 m Szerokość: minimum 18 m maksimum 22 m

Piłka

wykonana ze skóry lub innego dozwolonego materiału, obwodzie nie mniejszym niż 62 cm i nie większym niż 64 cm, wadze nie mniejszej niż 400 gramów i nie większej niż 440 gramów, w chwili rozpoczęcia zawodów, ciśnieniu wynoszącym 0,4 do 0,6 atmosfery (400 - 600 g/cm2) mierzonym w odniesieniu do poziomu morza

Zawodnicy

W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, jeden z nich jest bramkarzem.