Nawozy do fertygacji

Chociaż słowo fertygacja nie należy do zbyt popularnych i mało osób wie, co oznacza, w praktyce wiele osób ją stosuje. Szczególnie ci, którzy mają w domu kwiaty i do wody, którą podlewają rośliny dodają produkty odżywcze. Fertygacja jest bowiem jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów nawożenia. A polega właśnie na rozcieńczaniu w wodzie nawozów. Nawozy do […]